Projekt je zaměřen na inovaci systému podpory žen působících ve vědě a výzkumu, která bude odrážet specifika slaďování jejich občanských a profesních rolí v souvislosti s jejich vědeckou činností v přírodovědných oborech. Těžištěm projektu budou návrhy inovace stávajícího systému mediální podpory úspěšného zapojení žen do výzkumných projektů ve veřejnoprávních médiích i odborném tisku, formou adekvátní popularizace. Cílem je vyvinout inovovaný systém mediální, organizačně technické i ekonomické podpory žen ve vědě a výzkumu dle prokázaných poznatků o specifických podmínkách jejich působení ve vzdělanostní elitě, reflektující potřeby rozvoje přírodovědných oborů.

Ilustrace – Gender UP